Cas 40 - Aprovisionament quan la demanda és incerta

Durada: 8