Cas 30 - Aprovisionament de la producció mitjançant MRP

Durada: 8